Trenger vi barnetrygden?

Barnefamilier har aldri fått så lite utbetalt som nå. Barnetrygden har ikke blitt justert siden 1996, og den relative betydningen av barnetrygden for en familie har gått betydelig ned. Å ta igjen etterslepet for manglende justering ville vært en betydelig kostnad som nok ikke politikerne er villige til å ta. Dog har både barnehager til makspris til alle, styrking av barnevernet og gratis læremidler på videregående skole blitt innført. Men hva med barnetrygden, er den blitt avleggs? Hva bør gjøres?

Ditt Motto_barnetrygden

 

De 970 kronene i 1996 utgjør i 2014 ca. 1366 kroner. På toppen er også søskentillegget fjernet i 2001 og småbarnstillegget ble tatt bort i 2003. Jeg skal ikke gå inn på en politisk diskusjon her – men statistikken viser at det blir fler og fler som lever under fattigdomsgrensen, og for de vil en årlig justering av barnetrygden utgjøre en forskjell i privatøkonomien. Samtidig er det fler og fler som har formue på over en million kroner.

Jeg synes barnetrygden bør justeres årlig, slik regjeringen har mulighet til slik en G blir justert hvert år. Dette fordi verdien for veldig, veldig mange er betydelig og det utgjør en forskjell i deres privatøkonomi. Jeg synes ikke den skal behovsprøves, fordi jeg synes det er usosialt, samt at det skaper enda mer byråkrati som igjen koster penger.

Hva mener du? Bør barnetrygden behovjusteres? Og hva bør politikerne gjøre med den synkende verdien?

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

3 Responses to Trenger vi barnetrygden?

  1. Jeg er helt enig med deg, for veldig mange utgjør de 400 kronene en stor forskjell. Så får vi heller tåle at de som har råd til å spare barnetrygden gir sine barn en bedre start når de skal stå på egne ben (eller «tåle», det er ikke beløpet, men holdningene en har greid å gi barna som er viktig).

    • Det er viktig med høy oppsluttning om barnetrygden Gro – derfor skal/må også de med god inntekt/forume få ta del i denne, derfor «tåler» vi det så godt. Det spørs om vi noen gang får tatt igjen de 400 kronene – men jeg synes at regjeringen nå skal ta i bruk muligheten og begynne å justere barnetrygden!

Leave a Reply to Gro Langøien Cancel reply