Syv poster i selvangivelsen du må sjekke!

Selvangivelsen for lønnstakere og pensjonister skal leveres 30. april! Jeg anbefaler deg å sjekke disse syv postene ekstra grundig! Dette er poster som ofte må endres av deg, fordi Skatteetaen har ført opp feil beløp, eller det ikke står noe beløp der fra før.

Dette er de syv postene

Dette var de syv postene som ble endret flest ganger på fjorårets selvangivelse, og som derfor bør få litt ekstra oppmerksomhet fra deg.

 • Post 2.8/3.2.9 Reisefradrag
 • Post 3.1 Renter av gjeld
 • Post 8.1 Gjeld
 • Post 2.5 Bil o.l
 • Post 1.1/3.1.2 Renteinntekter mv
 • Post 1.1 Bankinnskudd
 • Post 2.10 Fradrag for barnepass (foreldrefradrag)

At det er disse postene som ofte endres henger sammen med at Skatteetaten ikke vet alt om deg.

Ditt Motto_syv poster

Fordeling mellom ektefeller og samboere

Noen poster kan også fordeles mellom ektefeller og – til en viss grad – samboere. Er du usikker på hvordan det lønner seg å fordele de ulike fradragene mellom dere, vil jeg anbefale deg å gå inn på denne kalkulatoren og leke med tallene, slik at dere finner den løsningen som er best for dere! Vi har brukt denne kalkulatoren her hjemme med stort hell!

PS. Om du er personlig næringsdrivende, vil du også ved hjelp av denne kalkulatoren se om du har betalt nok skatt i 2014.

Skatteberegning 2014

 

Syv poster til – og en «gyllen» regel

Det er syv poster til du gjør lurt i å sjekke!

 • Private lån eller fordringer
 • Skattepliktige utleieinntekter
 • Formue eller inntekt i utlandet
 • Endring av skatteklasse
 • Privat dagmamma
 • Refinansiering
 • Kjøp eller salg av bolig

Den gyllne regelen gjelder om du er tvil på om du har krav på et fradrag, så skal du bruke post 5.0 tilleggsopplysninger til å forklare hvorfor du krever fradraget!

Hjelp til selvangivelsen

Har du behov for hjelp for å få levert selvangivelsen, gå inn på siden min og sjekk ut hva jeg kan hjelpe deg med.

Hjelp til selvangivelse og skatt

 

Om du bare ønsker å holde oversikten, eller se det hele an. Legg gjerne igjen navn og e-post i boksen under. Da får du mine beste tips samlet om årets selvangivelse. Da får du også alle tips for selvangivelsen på e-post til neste år.

Hybrid Connect Error : Connector could not be found

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a reply