Når bør du endre på skattekortet ditt?

Nå som vi snart får selvangivelsen – så vil jeg komme med noen råd om når og hvorfor eventuelt bør endre skattekortet. Du får hvert år automatisk utdelt et skattekort, med tabell- eller prosenttrekk. Har du fått baksmell, så har du god grunn til å gå inn og se om du må endre skattekortet. Det finnes gode kalkulatorer slik at du kan regne ut skatten din. På den måten kan du også holde oversikten gjennom året, slik at du kan justere skatten din gjennom året.

Får du mye igjen på skatten, og trives med den formen for sparing, så synes jeg du skal holde på den. Ønsker du å spare litt ekstra gjennom skattetrekket, så setter du opp skatten litt. Da vil du få igjen ved skatteoppgjøret. Penger du for eksempel kan sette av til buffer. Eller bruke til en ferie sammen med familien.

Men det er også andre grunner til når du skal endre skattekortet. Grunner som skattekontoret ikke nødvendigvis fanger opp.

Ditt Motto_endre skattekort

Når bør du endre skattekortet ditt

Er en eller flere av disse endringene skjedd i ditt liv, da bør du gå inn å endre skattekortet. Lenk til siden hvor dette gjøres ligger i bunnen av artikkelen.

 • Kjøpt bolig og fått høyere gjeld
 • Fått høyere lønn evnt. lavere lønn
 • Hvis opplysningene som følger skattekortet ditt ikke er riktige
 • Hvis du begynner å jobbe
 • Hvis du har fått lenger eller kortere vei mellom hjem og arbeidssted
 • Hvis du blir ufør
 • Hvis du er blitt pensjonist i løpet av det siste året
 • Hvis du har begynt å ta ut hel eller delvis alderspensjon
 • Hvis du endrer pensjonsgrad
 • Hvis du har begynt å ta ut AFP
 • Hvis du har sluttet i lønnet stilling og bare har pensjon
 • Hvis pensjonen din endrer seg fra uførepensjon til alderspensjon
 • Hvis pensjonen din endrer seg fra etterlattepensjon til alderspensjon
 • Hvis det er endring i andre skattepliktige trygdeytelser
 • Hvis du blir enke eller enkemann
 • Hvis du har fått barn i barnehage
 • Hvis du har kjøpt bolig eller bil og tatt opp lån
 • Hvis renteutgiftene dine endrer seg
 • Hvis du blir aleneforsørger
 • Ved opphør av overgangsstønad

Diverse lenker vedrørende skattekort:

Vanlige spørsmål om skattekortet

Her endrer du skattekortet ditt

 

Få min sjekkliste til selvangivelsen – legg igjen navn og e-post i boksen under.

Hybrid Connect Error : Connector could not be found

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a reply