Krav til innsender av selvangivelse (personlig næringsdrivende)

Som personlig næringsdrivende kan du fylle ut og sende inn egen selvangivelse i Altinn. Du får automatisk tildelt riktige roller når du registrerer deg som bruker i Altinn.

Ditt Motto_krav til innsender

Slik tildeler du en rolle i Altinn

Men mange har regnskapsfører eller revisor. Dersom du vil at en annen skal fylle ut selvangivelse og/eller næringsoppgave for deg må du tildele vedkommende rettigheter under valget «Tilgangsstyring». Det er Altinn-rollen Regnskapsmedarbeider som kreves for å fylle ut skjemaet. For signering krever rollen «Begrenset signeringsrettighet». Dersom revisor skal signere krever dette rollen «Revisorrettighet».

Du kan se hvilke roller du har for en aktør på siden «Tilgangsstyring». Om du ikke har disse rollene, må du få noen som har rollene til å delegere dem til deg.

Husk at fyller du ut selvangivelsen er fristen for å levere 31. mai. Leverer du på papir er fristen 30. april. Og trenger du hjelp – les mer her og ta gjerne kontakt.

Hybrid Connect Error : Connector could not be found

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a reply