Kan du spare skatt med denne skattefinten?

De fleste ektefeller vil ikke spare noe når de fordeler kostnader og inntekter mellom seg. Men det finnes to unntak som gir stor gevinst.

Ditt Motto_skattefinteSpar skatt 1

Hvis den ene ektefellen har så lav inntekt at den ikke får benyttet hele personfradraget. Da vil det lønne seg for dere å flytte fradragene over til den personen med mest inntekt.

Spar skatt 2

Hvis den ene (eller begge) er alders- eller uførepensjonist med lav pensjon, kan dere spare skatt ved å fordele inntekter og fradrag. Vær klar over at dette er en overgansregel, slik at i år er siste året dette enkle grepet kan brukes.

Eksempel:

Christian og Tine er gift, og i 2014 hadde Christian en næringsinntekt på 700.000 kroner, mens Tine er ufør og har en uførepensjon på 230.000 kroner.

Christian har renteinntekter på 15.000 kroner, gevinst fra aksjesalg på 50.000 kroner og gjeldsrenter på 70.000 kroner. Tine har et minstefradrag på 62.100 kroner, renteinntekter på 2.000 kroner, renteutgifter på 10.000 kroner og særfradrag på grunn av uførhet på 32.004 kroner.

Hvis vi nå forutsetter at ekteparet ikke endrer på selvangivelsen vil Christian betale 269.808 kroner i skatt, mens Tines skatt ender på 22.330 kroner.

Det geniale trikset

Her er trikset! Alle gjeldsrentene flyttes over på Christian, mens Tine får renteinntekter og gevinsten fra aksjesalget.

Dette gjøres fordi Tine har skattebegrensning, og denne beregnes individuelt for den enkelte. Skattebegrensning vil si at du betaler en lavere skatt enn du ellers skulle gjort etter vanlige regler.

Disse små endringene har gitt en skattegevinst på 20.250 kroner. Christians skatt blir dermed 249.558 kroner. Tines skatt, derimot, er uendret – på grunn av reglene om skattebegrensning. Dermed har ekteparet spart 20.250 kroner i skatt på en enkel operasjon i selvangivelsen!

Det generelle skattetipset når en av ektefellene er ufør

For å oppnå lavest skatt samlet sett, vil det som hovedregel lønne seg å føre kapitalinntekter (inntekter som kan fordeles fritt) i selvangivelsen til ektefellen som er ufør og som har krav på skattebegrensning, og kapitalutgifter i selvangivelsen til ektefellen som ikke er ufør.

Du kan lese mer om dette i denne artikkelen.

Hjelp til selvangivelse og skatt

Står du fast med din selvangivelse, og ønsker hjelp. Ta gjerne kontakt med meg på margrethe@dittmotto.no eller på telefon 97570654, så hjelper jeg deg gjerne. Du kan lese mer om hva jeg kan hjelpe deg med her.

Hjelp til selvangivelse og skatt

Hybrid Connect Error : Connector could not be found

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a reply