Hvilken selvangivelse skal JEG levere? – Selvangivelse for billedkunstnere Del 2.

I del 1 av denne serien med artikler gikk vi igjennom forskjellen på de som har en hobby og som slipper og levere inn selvangivelse, og de som tjener så mye at det definers som næring. Fikk du ikke med deg denne, kan du lese den her.

Regnskapsplikt eller bokføringsplikt?

De aller fleste som har ENK har boføringsplikt. Dette innbærer at du må følge en del regler, men at du ikke skal levere inn årsregnskap blant annet. Jeg vil anbefale deg å lese hva bokføringsplikten innebærer, du finner mer informasjon her. 

Selvangivelsen for billedkunstnere!-3

Så hvilken selvangivelse skal jeg levere?

Som vi gikk igjennom i første del, så skal alle som omsetter for mer enn kr. 50.000,- i løpet av et kalenderår levere inn selvangivelse for næringsdrivende.

For billedkunstnere så er det helt egne regler og eget forenklet skjema. Skjemaet ligger tilgjengelig i Altinn. Som næringsdrivende, må du levere selvangivelsen elektronisk. Oppgaven heter Næringsoppgave for billedkunstnere (RF – 1242). Denne oppgaven leveres inn som vedlegg til næringsoppgaven (RF – 1030).

Du skal altså levere inn tre skjemaer, ett for din personinntekt (den ordinære selvangivelsen), næringsoppgaven (RF – 1030) og næringsoppgave for kunstnere (RF – 1242). I næringsoppgaven skal du føre opp inntekter fra og utgifter til kunstnerisk produksjon. Resultatet legges inn i selvangivelse for selvstendig næringsdrivende.

Har du ikke fått tilsendt selvangivelsen for selvstendig næringsdrivende, men bare vanlig, kan du velge dette og legge til næringsoppgave for billedkunstnere og skjema for personinntekt.

Det høres vanskligere ut en det er – men det er viktig at du leser veiledningen godt før du setter I gang.

Rettledningen til selvangivelsen og årsoppgjøret for billedkunstnere

Det er laget en helt egen rettledning for deg som er billedkunster. Denne bør du lese igjennom. Den går detaljert igjennom alt som du kan støte på når du nå skal fylle ut næringsoppgaven din. Du finner den her.

Første gang du gjør denne kan det sikkert oppleves litt overveldende. Mitt beste råd er å gjøre litt og litt. Ikke gap over alt på en gang, men del det I mindre arbeidsoppgaver. Da blir det enklere å komme igjennom.

Står du fremdeles fast, kan det være en ide og bruke regnskapsfører første året, for så å kopiere hva denne har gjort de neste årene.

Hvordan finner du en god regnskapsfører og hva bør du se etter?

Det er alltid lurt å spørre folk du kjenner om en anbefaling av regnskapsfører. Er en du kjenner som driver med det samme som deg fornøyd med sin regnskapsfører, er det stor sansynlighet for at du også vil oppleve det samme.

Siden det er egne regler for billedkunstnere er det viktig at du avklarer med regnskapsfører at hun/han kan dette og ønsker å jobbe med billedkunstere.

Det siste jeg vil se etter er en regsnskapsfører som jobber i skyen. Altså har et regsnskapssystem hvor du også kan følge med i sanntid og se hvordan økonomien I ditt firma er til enhver tid. Kanskje du også kan gjøre noen oppgaver selv som å sende ut fakturaer osv.

Til orienteering er det et skifte i regsnkapsbransjen nå. Det er mange som holder på gammel metodikk og systemer. Systemer som er papirbaserte og som er tungvindte for deg som kunde. I dag er det ingen krav til å bevare fysiske kvitteringer eller fakturakopier, og det er ingen grunn til at ikke regnskapsfører skal gå over til 100% digitale løsninger. Dette er enklere, raskere og gir deg et utrolig godt styringsverktøy for din bedrift.

Frist for å levere inn selvangivelsen er 31. Mai. Lykke til!

 

Hybrid Connect Error : Connector could not be found

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a reply