Er du selvstendig næringsdrivende? Siste frist i dag!

31. mars 2016 er siste frist for å tegne og innbetale frivillig innskuddspensjon for næringsdrivende eller for frilansere med fradragsrett i inntektsåret 2015. Ikke gå glipp av dette!

dittmotto_pensjon

Pensjon i enkeltpersonsforetaket

Som selvstendig næringsdrivende kan du, men må ikke, sette av penger til egen frivillig innskuddspensjon. Det som er viktig å merke seg er at pensjonsinnskuddet går til fradrag direkte i din skattepliktige næringsinntekt, tilsvarende andre kostnader i enkeltpersonforetaket. Det reduserer altså skatten din.

Det er enkelt sagt opptil fire prosent av det overskuddet i næring som ligger mellom 1 og 12 grunnbeløp i folketrygden som du kan sette av. Innskuddene settes inn på en egen pensjonskonto hos bank, forsikring, fondsinstitusjon osv. Fra det tidspunkt du tar ut alderspensjon står også innbetalt frivillig innskuddspensjonsbeløp pluss avkastning til din disposisjon. Beløpet utbetales som alderspensjon (dvs med lavere trygdeavgift). Dette kommer da i tillegg til pensjonspoengene du har opptjent i folketrygden/NAV.

Pensjon for deg som er lønnsfrilanser

Frilansere (i betydningen oppdragstakere med lønnshonorarer og som ikke er i et fast arbeidsforhold) kan opprette frivillig innskuddspensjon innenfor samme grenser som næringsdrivende.

MERK! En forskjell sammenlignet med næringsdrivende er at det er brutto frilans personinntekt (her: lønnsinntekt) som teller som pensjonsgrunnlag. 

En annen forskjell er at fradraget skjer i frilanserens selvangivelse og at fradragseffekten for 2015 dermed er på 27 prosent, mens den er høyere for den næringsdrivende.

Hva skjer når du blir pensjonist?

Utbetalingen av frivillig innskuddspensjon kan hvis du ønsker starte samtidig med at du tar ut alderspensjon fra folketrygden, noe som kan skje fra fylte 62 år. Dette er valg du har.

Du kan selv velge utbetalingstidens lengde for tjenestepensjon og frivillig innskuddspensjon, men den må være på minimum ti år. Uansett må utbetalingstida løpe til du fyller 77 år. Starter du som 62-åring, må utbetalingstida følgelig være på minst 15 år.

Ved død: Pengene til arvingene

MERK! Ved død blir innestående på frivillig innskuddspensjonskonto utbetalt som pensjon til dine barn og eventuell ektefelle/samboer. Dette sammen med eventuell annen tjenestepensjon er dine egne oppsparte penger, i motsetning til folketrygd og AFP, der pensjonsytelsene opphører ved din død.

Den totale framtidige pensjon for næringsdrivende og for lønnsfrilansere vil bestå av ytelsene fra folketrygden, pluss eventuell tjenestepensjon, pluss eventuelle egne frivillige pensjonsordninger.

Du kan lese mer om pensjon her.

 

Hybrid Connect Error : Connector could not be found

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

Leave a reply