Er du billedkunstner? Selvangivelsen Del I

En utrolig hyggelig mail dumpet inn til meg – om jeg ville lage noen artikler som kan gjøre det lettere for billedkunstnere å forstå selvangivelsen? Veldig, veldig hyggelig, og JA – som økonomiforenkler vil jeg alltid hjelp folk med å forstå sin egen økonomi og gjøre den enklere og kanskje litt smartere.

Jeg vet at det i disse dager er mange kunstnere som sitter å river seg i håret på grunn av selvangivelsen og regnskap og tall og hele pakka. Jeg skriver disse artiklene til deg, for å gjøre det litt enklere å forstå selvangivelsen og regnskapet. For det finnes egne regler, veiledninger og skjemaer for næringen.

Jeg tar også med hvordan og hva som gjelder for din privat selvangivelse, for dette er felles for oss alle. De som har ENK og er selvstendig næringsdrivende, leverer en personlig del og en for næringen de driver.

Selvangivelsen for billedkunstnere!

Hva er forskjellen på næring og hobby?

Først og fremst må du definere om du driver med en næring eller hobby! For billedkunstnere som driver virksomhet, og som i året ikke har hatt brutto driftsinntekter over kr 50 000, er det fritak for å levere næringsoppgave som vedlegg til selvangivelsen. Men er du selvstendig næringsdrivende, må du rapportere inn dette. Du kan bruke et skjema som heter forenklet næringsoppgave, hvor du kun oppgir inntekter og utgifter i firmaet. Skatteetaten har i år også laget en veiviser som guider deg igjennom om du skal levere næringsoppgave eller kan gjøre det på annen måte. Er du billedkunstner og er definert som selvstendig næringsdrivende, må du levere inn skjema RF – 1242. Vi kommer mer tilbake til det, om dette gjelder deg.

Steg for steg – slik leverer du selvangivelsen for selskaper med lav omsetning.

Så for å gjøre det enklere for deg Så her får du en liten oppskrift fra meg – steg for steg hvordan du leverer en slik selvangivelse! Det som er viktig å sjekke ut er kriteriene for å kunne levere akkurat denne typen selvangivelse.

Du finner denne artikkelen HER.

Men vent – kan ikke det jeg driver med defineres som hobby?

Hvor går egentlig grensen på næring og hobby? Skatteetaten opplyser på sine sider at grensen mellom hobby og næringsvirksomhet ikke er klart definert i loven. Men et viktig skille er at hobby er skattefritt mens næring er skattepliktig virksomhet.

Du må rett og slett vurdere disse kriteriene for å fastslå om det er næring eller hobby:

  • drives for egen regning og risiko
  • har et visst omfang
  • er egnet til å gå med overskudd over tid
  • tar sikte på en viss varighet

Det er viktig å forstå at driver du med en hobby, kan du heller ikke utgiftsføre utgiftene dine og få dette trukket fra på inntektene. Men visste du at før din virksomhet anses som skattepliktig virksomhet, kan du ha hatt en oppstartsperiode på inntil 5 år? Les mer om det HER. Det er da utrolig viktig at du har tatt vare på all dokumentasjon som kvitteringer og at du bruker et godkjent faktura system, slik at du kan dokumentere inntekter og utgifter i disse 5 årene.  Les mer om det HER. 

Skatteetaten gir her eksempler på hvordan hobbyer som hesterverkstedlefseproduksjon og blogging kan bli en næringsvirksomhet.

For å kunne få fradrag for tidligere års oppstartskostnader, må skjema «Oppstart av virksomhet» (RF-1298) fylles ut for aktuelle år. Skjemaet leverer du sammen med den første næringsoppgaven etter oppstart av virksomheten. Altså året etter at du har registrert virksomheten som enkeltpersonsforetak.

I neste artikkel blir det mer om HVILKEN selvangivelse du som billedkunster skal levere inn!

Ønsker du mer hjelp med selvangivelsen?

Hos meg kan du få personlig veiledning slik at du får fyllt ut din selvangivelse riktig, og sparer tid og frustrasjon.

Trenger du hjelp til selvangivelsen, gå inn HER og sjekk ut hvordan jeg kan hjelpe deg videre.

Hybrid Connect Error : Connector could not be found

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

One Response to Er du billedkunstner? Selvangivelsen Del I

Leave a reply