Du må huske å fylle inn jobbreiser i selvangivelsen

Jobbreiser er ikke forhåndsutfylt i selvangivelsen. Har du mer enn 21 kilometer (en vei) til jobben har du krav på fradraget uansett hvordan du kommer deg dit.

  • Du får fradrag uansett hvordan du kommer deg til jobben: med sykkel, båt, tog, buss eller til fots.
  • Hvis to kjører i samme bilen, får begge to fradraget. Dette gjelder også ektefeller som kjører sammen.
  • Har du ekstrajobb, får du 1,50 kr per km for kjøring til og fra denne ekstrajobben.

Her finner du kalkulatoren som gjør all denne teksten enkel og grei!

Reisefradragskalkulator fra Skatteetaten

Du får 1,50 kroner per kilometer opp til 50.000 km. På det overskytende er fradraget 0,70 kroner per km. Det er en øvre grense på 77.500 kroner. Har du reiseutgifter over 15.000 kroner gir dette fradrag i 2014. Du kan runde avstanden opp til nærmeste hele kilometer.

Ditt Motto_reisefradraget

Har du byttet jobb i løpet av året?

Har du byttet jobb i løpet av året og det er langt til den ene arbeidsplassen, kan det være du kommer over bunnfradraget på 15.000 kroner (16.000 kroner i 2015) og får reisefradrag selv om det er kortere enn 20 km til den andre arbeidsplassen (men altså over minstegrensen på 2,5 km). Derfor er det flere kolonner i post 3.2.8. Sett inn tallene dine, og se om du kommer over bunnfradraget.

Det eneste du ikke får fradrag for, er gratisreiser som arbeidsgiveren gjennomfører med hentebusser og lignende.

Hva med fravær, hjemmekontor og reisedager?

Du kan være borte fra jobb inntil 15 dager i året før du må begynne å regne med de faktiske arbeidsdagene, og ikke med 230-dagers- standarden. Dette gjelder uansett om du er syk, avspaserer, er på reise eller jobber på hjemmekontoret.

Deltidsarbeidende som arbeider redusert uke, skal alltid beregne fradraget etter faktisk antall arbeidsdager.

Korteste reisevei gjelder

Reiseavstanden regnes etter korteste veistrekning fra deg til arbeidsplassen. Det spiller ingen rolle hvilken vei du egentlig tar til jobben. Du får altså ikke reisefradrag for omveien du må ta for å levere og hente barna i barnehagen.

Merk at reisefradraget beregnes ut fra den korteste ruten til rutegående transport. Det kan diskriminere deg hvis fergen tar en snarvei over fjorden, og du kjører bil rundt. Dette er for eksempel tilfelle for de som kjører fra Nesodden til Oslo (båten krysser tvers over), og de som kjører fra Arna til Bergen (toget tar snarvei gjennom fjellet).

Unntak fra korteste reisevei

Det finnes unntak fra snarvei-regelen. Du får godkjent reisefradrag for lengre kjøreturer hvis du godtgjør at du sparer to timer reisetid per dag i forhold til offentlig transportmiddel.

Reisefradraget skal i utgangspunktet dekke alle utgiftene dine. Men du kan få dekket ekstra høye ferge- og bomutgifter. Kravet er at du sparer to timer i reisetid i forhold til kollektivtransport. Det utelukker de fleste som bor i (eller i nærheten av) større bysentra.

Du må ha over 3.300 kroner i kostnader i året, men har du det, får du fradrag fra første krone. Fradragsretten gjelder billigste betalingsmåte, som abonnementsordning el.

Hvis du får trukket fra fergeutgifter, skal ikke seileavstanden tas med i den totale distansen.

Enkel og grei reiseutgiftskalkulator

Som du vet, så liker jeg godt disse kalkulatorene som gjør hverdagen enklere for de fleste av oss. Når du skal regne ut ditt reisefradrag finner du kalkulatoren fra skatteetaten her.

Reiseutgiftskalkulator fra Skatteetaten

Har du en reisevei på 21 km tur/retur, blir det ikke noe fradrag.  Med 60 km får du en skattereduksjon på 1.539 kroner. Har du en reisevei som er så lang som 2250 km, får du et fradrag som gir en skattereduksjon på 16.351 kroner.

Pendlere

Pendlere må ikke glemme reisen mellom pendlerboligen og arbeidsplassen så lenge avstanden er over minstegrensen på 2,5 km. Grunnen er at reiseavstanden arbeidsplass-pendlerbolig og pendlerbolig-hjemmebolig skal slås sammen i post 3.2.8 og 3.2.9. Bunnfradraget forsvinner i pendlerdelen, og pendlere får derfor fradrag for kortere arbeidsreiser enn det vanlige arbeidstagere får.

Les mer om pendling her.

Barnehage

Ved kjøring og henting til barnehage kan man ikke trekke fra de ekstra kjørte kilometerne innenfor reisefradraget. Dette må du huske å gjøre i foreldrefradraget.

Det er mer å lese om fradrag ved reiseutgifter inne på kalkulatoren.

Hjelp til selvangivelse og skatt

Har du levert selvangivlesen, så vit at du kan endre den helt frem til 30. april kl. 23.59. Har du ikke levert den, så vit at du er i samme båt som mange andre. Men jeg vil anbefale deg å begynne nå, slik at du ikke står fast helg på tampen.

Det er mange som synes det er slitsomt og bruker unødvendig mye tid på å grue seg til å levere selvangivelsen. Jeg har skrevet mange blogger om hvordan du enklest løser denne oppgaven. Om du fremdeles står fast, eller ønsker hjelp – må du gjerne ta kontakt med meg. Jeg hjelper deg gjerne.

Kontakt meg her:

Margrethe Otto Skar: e-post; margrethe@dittmotto.no eller telefon; 97 57 06 54

Du kan lese mer om hva jeg kan hjelpe deg med her.

Lykke til!

Referanse – hjelp til skatt og selvangivelse

Les hva Reidun sa etter at jeg hadde hjulpet henne med skatt og selvangivelsen.

Referanse hjelp til selvangivelsen
Referanse hjelp til selvangivelsen

 

Hybrid Connect Error : Connector could not be found

 

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

3 Responses to Du må huske å fylle inn jobbreiser i selvangivelsen

Leave a reply